Hoe voorkom je in scheuren te rijden?

Vermijd valpartijen door scheuren in het ijs.

Scheuren in de lengterichting

In natuurijs zie je vaak scheuren. Dat komt door de werkingf van het ijs. Op smalle sloten en vaarten zitten deze scheuren vaak in de lengte. Als je er in rijdt kan je schaats vast komen te zitten en is de kans groot dat deze blokkeert met een valpartij tot gevolg.

Rijd dwars over de scheuren heen.

Schaats zo veel mogelijk dwars over een scheur heen. Zorg dat jke niet te ver voorover hangt. Hou de druk een beetje achterop. Zo voorkom je valpartijen.